Friday, September 19, 2014

După ploaie și furtună, vine și vreme bună

2 Corinteni 1:5-7 VDC

Căci, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mîngîiere. Așa că, dacă sîntem în necaz, sîntem pentru mîngîierea și mîntuirea voastră; dacă sîntem mîngîiați, sîntem pentru mîngîierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi, este neclintită, pentrucă știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mîngîiere.

Chiar dacă viața nu este după cum o vrem, chiar dacă nu avem ceea ce ne trebuie, chiar dacă uneori nu avem mâncare pe masă sau poate nu avem acoperiș deasupra capului,  noi trebuie sa avem credință și certitudinea că oricât de grea încercarea noastră este, Dumnezeu ne va scoate biruitori. De multe ori am crezut că nu voi duce la capăt încercarea, dar  Domnul, în toată gloria Lui, m-a scos biruitoare. Prin încercare, căpătăm biruință și răbdarea mult dorită, împreună cu credința în Dumnezeu!

Domnul Isus să vă binecuvinteze! Amin!

Wednesday, May 1, 2013

LASATI GRIJILE VOASTRE IN MANA DOMNULUI


MATEI 11:27-30

27. "Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de Tatăl Meu; şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.      
28. Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.      
29. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
30.Caci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară".
 
Astfel ne cheama la sine Hristos, fagaduind preadulce odihna sufletelor noastre.
Ca si cum ne-ar spune: "O, pacatosi sarmani si osteniti de desertaciunile lumii, destul v-ati obosit impovarandu-va cu ganduri, planuri, nanzuinte si griji si intristari lumesti.Nicaieri nu veti gasi adevarata odihna si fericire afarea de Mine.
Ori incotro v-ati intoarce, nicaieri nu veti afla adevarat folos.
In afara Mea, pretudindeni va intampina nevoia si raul.
Cautati binele? Tot binele este la Mine si de la Mine vine.
Cautati fericirea? Nu este nicaieri in afara Mea.
Cautati frumusete? Ce este mai frumos decat Mine si in afara de Mine?
Cautati noblete? Cine este mai nobil decat Fiul lui Dumnezeu? Cautati lucruri inalte? Cine este mai inalt decat Imparatul Cerurilor?
Cautati slava? Cine este mai slavit decat Mine?
Cautati bogatie? La Mine si in mana Mea este toata bogatia cea nestricacioasa.
Cautati intelepciune? Eu sunt Intelepciunea lui Dumnezeu.
Cautati prietenie? Cine este mai placut si mai iubitor decat Mine care mi-am pus sufletul pentru toti?
Cautati ajutor si ocrotire? Cine va va ajuta si va va ocroti, daca nu Eu?
Cautati doctor? Cine va va vindeca daca nu Eu, doctorul sufletelor si al trupurilor?
Cautati desfatare, veselie si bucurie? Cine va va desfata si va va veseli daca nu Eu?
Cautati tihna si pace? Eu sunt pacea si odihna sufletului si nicaieri nu le veti gasi decat numai la Mine.
Doriti lumina? Eu sunt Lumina lumii si oricine imi urmeaza Mie nu va umbla intru intuneric.
Vreti sa veniti la Dumnezeu, nu vreti sa va amagiti si sa va rataciti, nu vreti sa muriti si sa traiti in veci. Eu sunt Calea, Adevarul si Viata. Nu indrazniti sa va apropiati de mine?
De cine poate fi mai lesne sa va apropiati? Pe toti ii chem si ii primesc: veniti la Mine.Va temeti sa cereti? Cine a cerut de la Mine cu credinta si Eu nu i-am dat? Pacatele va opresc sa veniti la Mine? Eu pentru pacatosi mi-am pus sufletul. Multimea pacatelor va tulbura? Milostivirea Mea covarseste toate pacatele intregii lumi. Veniti la Mine toti cei osteniti si impovarati si Eu va voi odihni pe voi!"


AMIN!

Monday, April 22, 2013

MÂNIA Oare câți dintre noi nu se întâmplă să cadă pradă mâniei? Dar numai câțiva pot sa reziste mâniei datorită încrederei totale în Dumnezeu, după cum și datorită meditației zilnice la Cuvântul Sfânt.

Versetele Biblice ce pot ajuta la stăpânirea mâniei, sunt:

Proverbe 14: 30
O inimă liniştită este viaţa trupului, dar prizma este putrezirea oaselor.

Proverbe 17: 14
Începutul unei certe este ca ...slobozirea unor ape; deaceea, curmă cearta înainte de a se înteţi.
 

Proverbe 19:11
Înţelepciunea face pe om răbdător, şi este o cinste pentru el să uite greşelile.
 

Proverbe 21:14
Un dar făcut în taină potoleşte mînia, şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mînie.
 

Proverbe 29:11
Nebunul îşi arată toată patima, dar înţeleptul o stăpîneşte.
 

Romani 12:19
Prea iubiţilor, nu vă răsbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti``, zice Domnul.
 

Efeseni 4:26-27
,,Mîniaţi-vă şi nu păcătuiţi``. Să n'apună soarele peste mînia voastră,şi să nu daţi prilej diavolului.
 

Iacob 1: 19-20
Ştiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mînie; căci mînia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

AȘADAR SĂ LUĂM AMINTE LA ACESTE SFATURI BIBLICE, CARE NE AJUTĂ ÎNTRU TOTUL PE CALEA SPRE NEPRIHĂNIRE, ȘI HAIDEȚI CU TOȚII SĂ NU MAI DĂM SATISFACȚIE SATANEI ĂSTEIA CE NU NE LASĂ ÎN PACE DELOC.

FIȚI BINECUVÂNTAȚI!

DEPRESIA

DEPRESIA

Oare câți dintre noi nu am trecut prin clipe grele în viața noastră, încât să nu fi cunoscut depresia?
Pot mărturisi că și eu am fost prinsă în ghearele acestei boli, care, dacă nu o tratezi imediat, poate duce la sinucidere( în cazul celor mai slabi în credință și mental).
Îmi aduc aminte că, după ce l-am, născut pe fiul meu, am căzut intr-o depresie mare, nefiind obișnuită cu faptul de... a avea un băiat în viața mea. Fetele pentru mine au fost mai ușor de îngrijit, de crescut, de educat, pe când băiatul, Domnul să-l binecuvinteze, eeeehhhhh....plângea tot timpul după mine, făcea pe mine, și în ziua de azi e lipit de mine scai, mi se îmbolnăveau unul după altul, și tot așa. Când am văzut că încep a plânge din orice, mă enervez, îmi pierd calmul și răbdarea, toate aceste semne au pus un semnul întrebării, mai ales ca eu am lucrat în acest domeniu și cunosc aceste simptome. Așadar, m-am dus la medic și i-am explicat cum mă simțeam. Bineînțeles că eram în stadiul de început al depresiei. Am fost pusă pe medicamente. Ajung acasă, mă uit la sticluța cu pastile, și stau și mă gândesc cum de-am ajuns eu așa? Eu, o persoană foarte calmă și liniștită, care nu mă enervez aproape deloc, am ajuns depresivă. Cum stăteam și mă gândeam la situația mea, am dat să deschid sticluța și să iau o pastila, dar ceva în inima mea îmi spunea că nu e bine ceea ce fac. M-am pus pe genunchi și m-am rugat, iar în timpul rugăciunii, am simțit îndemnul să nu pun o pastilă în gură, ci să citesc Cuvântul și să mă rog, căci am un Doctor mult mai bun decât cei din lume.M-am simțit tare rău înaintea Domnului, am simțit că L-am trădat ducându-ma la doctori, în loc să apelez la El. Dar El mi-a înțeles necazul și durerea, și slăvit și glorificat fie Domnul că m-a vindecat in cel mult o săptămână, deoarece mi-am pus toată încrederea în El; nu m-am îndoit o clipă că nu ar putea să mă vindece.

Ceea ce vreau să vă zic, este că nu e ușor să scapi de depresie și că este foarte dificil pentru cineva să se înțeleagă cu o persoană depresivă.Multă lume aleargă la doctori și medicamente, după cum am făcut și eu la început, dar dacă asculți de glasul Domnului când îți spune: ”Fiule/fiică, nu te teme, ci pune jos la picioarele Crucii mele toate necazurile tale”, atunci vei vedea cum El lucrează.

Versetele ce pot ajuta în lupta cu depresia, sunt următoarele, și sper să vă ajute și pe dumneavoastră, cei suferinzi de depresie. Domnul să vă binecuvinteze cu biruință în această luptă, și să vă întărească cu credință multă, Amin!

Psalmul 13:2
Pînă cînd voi avea sufletul plin de griji, şi inima plină de necazuri în fiecare zi? Pînă cînd se va ridica vrăjmaşul meu împotriva mea?

Psalmul 88:1-5
Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele! Zi şi noapte strig înaintea Ta!S'ajungă rugăciunea mea înaintea Ta! Ia aminte la cererile mele;căci mi s'a săturat sufletul de rele, şi mi se apropie viaţa de locuinţa morţilor.Sînt pus în rîndul celor ce se pogoară în groapă, sînt ca un om, care nu mai are putere.Stau întins printre cei morţi, ca cei ucişi şi culcaţi în mormînt, de cari nu-Ţi mai aduci aminte, şi cari sînt despărţiţi de mîna Ta.

Matei 26:38,39
Isus le -a zis atunci: ,,Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămîneţi aici, şi vegheaţi împreună cu Mine.``Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pămînt, şi S'a rugat, zicînd: ,,Tată, dacă este cu putinţă, depărtează dela Mine paharul acesta! Totuş nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.``

Psalmul 43:5
Pentruce te mîhneşti, suflete, şi gemi înlăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci iarăş Îl voi lăuda: El este mîntuirea mea şi Dumnezeul meu.

Psalmul 46:1
Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, care nu lipseşte niciodată în nevoi.

Psalmul 69:13-15
Dar eu către Tine îmi înalţ rugăciunea, Doamne, la vremea potrivită. În bunătatea Ta cea mare, răspunde-mi, Dumnezeule, şi dă-mi ajutorul Tău!Scoate-mă din noroi, ca să nu mă mai afund! Să fiu izbăvit de vrăjmaşii mei şi din prăpastie!Să nu mai dea valurile peste mine, să nu mă înghită adîncul, şi să nu se închidă groapa peste mine!Ascultă-mă, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită. În îndurarea Ta cea mare, întoarce-Ţi privirile spre mine,

2 Corinteni 1:3-4
Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul oricărei mîngîieri,care ne mîngîie în toate necazurile noastre, pentruca, prin mîngîierea cu care noi înşine sîntem mîngîiaţi de Dumnezeu, să putem mîngîia pe ceice se află în vreun necaz!

Pe mine, sinceră să fiu, m-au ajutat îndeosebi de mult Psalmii. Eu v-am dat exxemple de versete, dar dumneavoastră puteți citi toți Psalmii, sau numai porțiuni. Tot ceea ce contează, este că, oricât de nenorociți ne simțim în viața noastră, să nu uităm că avem un Mijlocitor, care ne va ajuta mereu, la bine și la rău, El va fi tot timpul lângă noi.

Fiți binecuvăntați de Dumnezeul nostru, și sper ca niciodată să nu cădeți pradă depresiei.

Monday, April 15, 2013

SUNTEM NOI CA FIUL RISIPITOR?


 
Pace multă de la Domnul Dumnezeul nostru, și binecuvântările Lui să curgă peste voi toți.

În adevăr, Moise a zis părinților noștri: ,,Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine; pe El să -L ascultați în tot ce vă va spune. Şi oricine nu va asculta de Proorocul acela, va fi nimicit cu desăvârșire din mijlocul norodului.”- FAPTELE APOSTOLILOR 3:22-23.

Cât de frumos ni se spune in aceste versete de Domnul Isus, adăugându-se în același timp și o amenințare, care pentru un creștin adevărat, este teama adevărată de Domnul și un sfat util spre pocăința adevărată.

În timpul Său pe acest pământ păcătos, Domnul Isus a învățat multe noroade, vorbindu-le în pilde care erau înțelese numai de cei cărora Domnul le îngăduia să înțeleagă.

Una din pildele mele favorite, este cea a FIULUI RISIPITOR., găsită în Evanghelia după Luca, capitolul 15, versetele 11-32.

Multă lume, chiar și creștină fiind, înțelege această pildă ca fiind una cu explicație simplă- fiul cere partea din averea ce i se cuvenea, pleacă, cheltuie totul, rămâne sărac, se întoarce acasă și atâta.

Dar nu iubiții mei frați și surori, această pildă nu este cu referire pământească, ci la una duhovnicească.

Durerea cea mai mare a unui părinte este să-și vadă copilul plecând de-acasă, nu? Si eu sunt plecată de-acasă de peste 10 ani, și simt durerea părinților mei în inima lor.

Cam aceeași durere o simte Tatăl Ceresc, când vede că unul sau mai mulți din fii Lui pleacă de pe calea credinței și o ia pe cea a lumii. Ca părinte îți crești copilul în dragoste deplină, îl păzești și-l ocrotești cu o dragoste imensă, iar dup-aceea îți spune- ”Tată, dă-mi partea de avere, ce mi se cuvine”-vs. 12 și pleacă. La fel și cu Dumnezeu. Te ia sub aripa Lui ocrotitoare, te crește să devii ceea ce vrea El să devii, iar într-o zi decizi că această cale a credinței e prea grea pentru tine, și-I spui Domnului- Tată, vreau să caut și altceva, ceva ce n-am cunoscut. Dacă un părinte rămâne cu inima frântă, oare nu și Domnul? După cum părintele își sună copilul să vadă dacă este bine, la fel și Tatăl Ceresc te supraveghează de sus din Ceruri și te păzește să nu ți se-ntâmple nimic rău.

În vs 13, ni se spune că fiul a plecat, a dus o viață destrăbălată, cheltuindu-și toată averea. În continuare, în versetele 14-16, ni se descrie foametea și necazul acestui fiu, doar pentru că nu a vrut să rămână acasă lângă tatăl său. Cum credeți că viața celor ce-L abandonează pe Tatăl va fi în afară, în lume? Va fi –la vie en rose- totul roz? Nu dragii mei, vor avea bucurii momentane, poate câțiva ani-dacă au norocul, după care cad in disperare , necaz, falimente financiare, boli, divorț, vor pierde totul. Dar abia atunci, când acel om se va vedea in necaz mare, atunci îl va căuta pe Dumnezeu, zicând Domnului întocmai ca acest fiu: ” Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva Ta, și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău”-vs. 18,19.

Cum credeți că inima acelui tată a fost? Plină de bucurie, că și-a văzut fiul acasă, nu? Încă l-a și îmbrăcat cu cele mai bune haine, i-a pus inelul cel mai frumos pe deget, și încălțămintea cea mai bună în picioare, și a mai tăiat și cel mai gras vițel avut în cireada lui.

La fel și cu Dumnezeu. În momentul în care un om caută pocăința adevărată ce vine dintr-o inimă sinceră si curată, atunci Dumnezeu îl îmbracă cu armura sfânta, îl încinge cu Duhul Sfânt, și-l încalță cu Cuvântul cel Viu, plus în Ceruri este cea mai mare bucurie intre îngeri că încă un păcătos  s-a întors din drumul său rău, și a ales calea dragostei, a credinței și a pocăinței.

Să nu uităm de fiul cel mic, care, când a aflat că fratele lui s-a întors, a devenit gelos, devenind cam ca un fariseu. De îndată s-a dus la tatăl său, cerând socoteală la tot ceea ce tatăl făcu-se, acesta din urmă răspunzând: ” Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine, și tot ce am eu, este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort, și a înviat, era pierdut și a fost găsit.”-vs.31,32.

La fel și cu noi. Oare nu se bucură mai mult Domnul de o oaie pierdută și găsită, decât întreaga turmă? : Luca 15:7 ” Tot așa, vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru nouă zeci şi nouă de oameni neprihăniți cari n-au nevoie de pocăință.”

Sau cine are nevoie de doctor?  Omul bolnav sau cel sănătos? Marcu 2:17- ” Isus, când a auzit acest lucru, le -a zis: ,,Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doftor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi”.

Așadar scumpii mei mult iubiți, haideți cu toții să căutăm pocăința adevărată, care vine dintr-o inimă sinceră și curată, și să-L căutăm zilnic pe Tatăl nostru cel Sfânt, pentru a nu ajunge lăsați pradă lumii acesteia.

FIȚI BINECUVÂNTAȚI DE DUMNEZEU TATĂL, FIUL ȘI DUHUL SFÂNT. AMIN!

 

 

 

Thursday, April 4, 2013

POATE SATANA CITI GANDURILE NOASTRE?

PACE MULTA SI FITI BINECUVANTATI DE DUMNEZEUL TATAL, FIUL SI DUHUL SFANT, AMIN!
 
ASTAZI VREAU SA VORBESC DESPRE CITIREA GANDURILOR DE CATRE SATANA. INTREBARE CAPCANA, NU? MULTI DINTRE VOI ATI SPUNE DA, DAR EU VREAU SA VA ARAT CA BIBLIC, EL NU SE POATE APROPIA DE GANDURILE NOASTRE.
 
ASADAR SA VA EXPLIC:
 
Satana nu poate citi gandurile omului. Cu toate ca invatam din Scriptura ca Satana este influentabil si puternic, el nu este atot-stiutor. Numai Dumnezeu are abilitatea de a sti toate lucrurile. De aceea, in Biblie nu este specificat niciunde ca Satana ar putea cunoastem gandurile cuiva.
 
Satana si demonii lui, sunt de fapt ingeri care nu au ascultat de Dumnezeu: APOCALIPSA 12:7-11- “7 Şi în cer s'a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s'au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s'au luptat şi ei,8 dar n'au putut birui; şi locul lor nu li s'a mai găsit în cer.9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pămînt; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a venit mîntuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.”  In Efeseni 2:2- “ în cari trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.”, Satana si ingerii lui, este numit Domnul puterii vazduhului.
 Deci Satana si ingerii lui au putere- puterea asemanatoare ingerilor.
De exemplu: In Geneza 19: “Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara… 11 Iar pe oamenii care erau la uşa casei i-au lovit cu orbire, dela cel mai mic pînă la cel mai mare, aşa că degeaba se trudeau să găsească uşa.” In Daniel 6:22, citim ca “22 Dumnezeul meu a trimes pe îngerul Său şi a închis gura leilor, cari nu mi-au făcut niciun rău, pentrucă am fost găsit nevinovat înaintea Lui. Şi nici înaintea ta, împărate, n'am făcut nimic rău!”. Deasemenea in Daniel 9:21-“21 pe cînd vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute, omul Gavriil…”, si Apocalipsa 14:6-“6 Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului….”, aflam ca ingerii pot zbura.
Dar niciunde in Scriptura nu scrie ca Satana cu ingerii lui au puterea de a citi gandurile oamenilor. Chiar daca el nu ne poate citi gandurile, Satana totusi are avantajul de a observa oamenii si natura umana de mii de ani, dovada evidentiata in IOV 1:6,7-“6 Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfăţişat înaintea Domnului. Şi a venit şi Satana în mijlocul lor.7 Domnul a zis Satanei: ,,De unde vii?`` Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Dela cutreerarea pămîntului şi dela plimbarea pe care am făcut -o pe el.”
Satana are o idee foarte bine conceputa in ispitirea oamenilor; doar el a inceput ispitirea inca din Gradina Edenului, nu? Datorita observarii asupra oamenilor, Satana de obicei poate ghici cam ceea ce noi gandim, datorita comportamentului nostru de zi cu zi.
De aceea, noi, ca credinciosi, trebuie sa ne cunoastem inamicul si sa ne inteleptim in fentele Satanei: 1 Petru 5-8 –“…Pentru ca potrivnicul vostru, diavolul, da tircoale ca un leu care racneste, si cauta pe cine sa inghita.8 Fiti treji, si vegheati!9 Impotriviti-va lui tari in credinta, stiind ca si fratii vostri in lume trec prin aceleasi suferinte ca voi.”
Trebuie de cunoscut ca Satana este un maestru al deceptiei, minciunilor, inselatoriei: Ioan 8:44-“44 Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El dela început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentrucă în el nu este adevăr. Oridecîteori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.”.
Deoarece acum stim ce face Satana cu noi, si mai ales ca noi cunoastem planurile lui in ceea ce ne priveste, noi, crestinii de pretutindeni trebuie  sa stim CA DUMNEZEU NE OFERA AJUTORUL CONSTANT IN LUPTA NOASTRA CU ISPITITORUL, IAR CA PUTEREA DUHULUI SFANT ESTE MEREU CU NOI SI NE AJUTA SA NU ASCULTAM LA MINCIUNILE SATANEI: Iacob4:6-8 –“6 Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: ,,Dumnezeu stă împotriva celor mîndri, dar dă har celor smeriţi.``7 Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi dela voi.8 Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi….”
 
DOMNUL SA NE AJUTE SA REZISTAM SI SA IESIM BIRUITORI DIN LUPTA NOASTRA CU SATANA,
AMIN!
FITI BINECUVANTATI!
 
 
 
 
 
 
 
 

Saturday, March 23, 2013

IUDA 1

Iuda 1

1. Iuda, rob al lui Isus Hristos şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl şi păstraţi pentru Isus Hristos:
2. Îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite.
3. Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa care a fost dată sfinţil...or o dată pentru totdeauna.
4. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi demult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn, Isus Hristos.
5. Vreau să vă aduc aminte, măcar că ştiţi o dată pentru totdeauna toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul Său din ţara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut.
6. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puşi în lanţuri veşnice, în întuneric, pe îngerii care nu şi-au păstrat vrednicia, ci şi-au părăsit locuinţa.
7. Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.
8. Totuşi oamenii aceştia, târâţi de visările lor, îşi pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea şi batjocoresc dregătoriile.
9. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului şi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci doar a zis: "Domnul să te mustre!"
10. Aceştia, dimpotrivă, batjocoresc ce nu cunosc şi se pierd singuri în ceea ce ştiu din fire, ca dobitoacele fără minte.
11. Vai de ei! Căci au urmat pe calea lui Cain! S-au aruncat în rătăcirea lui Balaam, din dorinţa de câştig! Au pierit într-o răscoală ca a lui Core!
12. Sunt nişte stânci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi şi se îndoapă de-a binelea; nişte nori fără apă, mânaţi încoace şi încolo de vânturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi;
13. nişte valuri înfuriate ale mării, care îşi spumegă ruşinile lor; nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura întunericului pentru vecie.
14. Şi pentru ei a prorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când a zis: "Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi,
15. ca să facă o judecată împotriva tuturor şi să încredinţeze pe toţi cei nelegiuiţi de toate faptele nelegiuite pe care le-au făcut în chip nelegiuit şi de toate cuvintele de ocară pe care le-au rostit împotriva Lui aceşti păcătoşi nelegiuiţi."
16. Ei sunt nişte cârtitori, nemulţumiţi cu soarta lor; trăiesc după poftele lor; gura le este plină de vorbe trufaşe şi slăvesc pe oameni pentru câştig.
17. Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.
18. Cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor nelegiuite.
19. Ei sunt aceia care dau naştere la dezbinări, oameni supuşi poftelor firii, care n-au Duhul.
20. Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică.
22. Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
23. căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.
24. Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale,
25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.

Cat de frumos ni se explica in cartea lui Iuda despre pastrarea credintei si ca trebuie sa avem grija de lupii din afara turmei Domnului. Dupa cum scrie Iuda in aceasta epistola, noi trebuie sa luam aminte cum trebuie sa ne luptam pentru credinta noastra. De altfel, Iuda vrea sa avertizeze credinciosii de invatatorii falsi si de invataturile lor in biserica sau printre grupurile de crestini, indemnand in acelasi timp credinciosii sa se lupte “pentru credinta care a fost data sfintilor odata pentru totdeauna”-vs.3.

Noi suntem indemnati sa urmam calea sfanta pe care Enoh a urmat-o, si sa nu cumva sa ne abatem de la ea precum Cain. Noi, ca crestini insuflati cu Duhul Sfant al Domnului, trebuie sa avem inteleciunea de a deosebi profetul bun de cel fals, caci dupa cum Domnul Isus a zis, in ziua cea de pe urma, multi profeti falsi se vor ridica.
Asadar, haideti cu totii sa ne rugam pentru intelepciune si Duh statornic care sa ne invete sa deosebim invataturile rele de cele bune, caci pana la urma, cei rai vor fi legati in lanturile din adanc, pe cand copiii Domnului vor vedea slava Sa.
Dupa cum Arhanghelul Mihail s-a luptat cu diavolul pentru trupul lui Moise mustrandu-l in numele Domnului, la fel si noi trebuie sa mustram pe cel rau din vietile noastre.

Trebuie de avut grija ca nu cumva sa ne luam dupa cei rai, urmandu-le caile lor pacatoase, ca de facem asta, noi nu mai avem parte de viata vesnica promisa de Domnul:vs.19,20,21.
Tot ce este rau, mustrati in numele lui Isus cel Sfant, caci Satana a fost doborat prin preasfant sangele Lui cel scump, varsat pe cruce la calvar.
AMIN!

Fiti binecuvantati de DUMNEZEUL CEL VIU!!!!